Zákaznický IS
HelpDesk
Rychlý kontakt

Navigace

Co nabízíme

Podniková řešení

Podniková řešení nabízíme v zá- kladním nastavení anebo požadované aplikace přizpůsobíme dle požadavků zákazníka.

Více informací


E-aplikace

Vyvíjíme on-line obchodní aplikace určené pro kompletní spektrum podnikání a prezentace na internetu.

Více informací


Služby společnosti

Nabízíme služby programátorů a další služby související s vývojem, údržbou a provozem aplikací pro vaši společnost.

Více informací


Datová úložiště

Nabízíme špičková datová úložiště s nejmodernějším IT. Úložiště jsou nadstandardně zabezpečená s 24 hodinovým dohledem.

Více informací

Podniková řešení

Podniková řešení nabízíme v základním nastavení anebo požadované aplikace přizpůsobíme dle požadavků zákazníka. Většina aplikací je kompletně vyvinuta naší společností. Pokud se setkáme s požadavkem na další aplikace, přizveme ke spolupráci partnerské společnosti.

Jednotlivá řešení jsou připra vena pro vzájemnou integraci.

FixDataCRM (Customer relationship management)

Aplikace je zaměřena zejména na oblasti:

 • Služby - prodej služeb s možností zaměření na více odlišných produktů.
 • Pojišťovnictví - prodej a služby v obalsti pojištění.
 • Energetika - prodej a služby v oblasti energií - plyn, elektřina.
 • Telekomunikace - prodej a služby v oblasti telekomunikací.
 • Prodej zboží - prodej zboží s možností zaměření na více odlišných produktů.
 • ICT - prodej a služby v oblasti software a hardware.

 

V rámci nabídky aplikací CRM nabízíme tato řešení, která jsou již připravena a otestovaná pro Váš business. Každé řešení je možné neomezeně modifikovat dle Vašich požadavků.

Standard CRM FixData

Standard CRM obsahuje veškeré moduly, které klasické CRM využívá. Přidanou hodnotou je možnost neomezené modifikace, propojení s dalšími aplikacemi a možnost přechodu na jinou verzi CRM.

Project CRM FixData

CRM zaměřené na projektové řízení má moduly přizpůsobené požadavkům na tento styl vedení obchodních případů. Výhodou je rychlá modifikace dle požadavků a propojení s ostatními aplikacemi.

Multilevel CRM FixData

Toto rozsáhlé a robustní řešení je postaveno na jedné z předešlých verzí a je rozšířeno o množství editovatelných modulů jako jsou například moduly KPI (Key Performance Indicators), Provizní systém, Forecast, CSI (Customer satisfaction index), Zóna - sdílený prostor se zákazníkem nebo malé Call Centrum. Požadované moduly si můžete vybrat dle katalogu modulů a každý modul lze přizpůsobit dle Vašich požadavků. Propojení s ostatními aplikacemi a on-line přístup je samozřejmností.

Základní vlastnosti:

 • Střediskové řešení
 • Podrobně nastavitelné role + globální role
 • On-line přístup odkudkoliv - webové rozhraní
 • Zobrazitelnost na veškerých zařízeních využívajících internet
 • Uživatelsky příjemná aplikace s intuitivním ovládáním
 • Komplexní a přehledné zobrazení dat s kontrolou duplicit
 • Sledování výkonu jednotlivých uživatelů
 • Evidence obchodních případů
 • Možnost více rozdílných produktů v obchodních případech zákazníka
 • Evidence dokumentů s vazbou na zákazníka a obchodní případ
 • Plánování úkolů a aktivit s vazbou na zákazníka a obchodní případ
 • Možnost přizvání dalších řešitelů k obchodním případům
 • Automatické upozorňování uživatelů do e-mailu na nové obchodní případy, požadavky nebo změny
 • Time Line - časové razítko základních změn u zákazníka a obchodních aktivit
 • Rozsáhlé možnosti rozšíření o další moduly
 • Možnost exportů dat dle požadavku
 • Flexibilita umožňující přizpůsobení požadavkům zákazníka
 • Přizpůsobitelná grafika
 • CRM je připraveno na vzájemné propojení s dalšími aplikacemi
 • CRM lze dodat ve více jazykových mutacích

Základní moduly pro rozšíření

 • KPI (Key Performance Indicator) - základní prvek pro měření výkonnosti obchodníků, zpracovatelů dokumentů a dalších složek podílejících se na obchodování
 • Provizní systém - on-line výpočet a evidence provizí s vazbou na realizované obchody
 • Forecast - přehled obchodních příležitostí v budoucnu v daném časovém úseku
 • Využití CRM - měření přístupů a času stráveného v aplikaci uživateli
 • Mailing - automatická rozesílka e-mailů na zákazníky jménem daného vlastníka/obchodníka
 • Lead Management - malé call centrum se zadáním volacího projektu, přidělením operátora, přidělením databáze, statistikou a vytvářením automatického leadu - obchodního případu pro obchodníky
 • Kontrola databáze - kontrola dat před odesláním do produkční databáze
 • Back Office - elektronické zpracování dokumentů (kontroly, schválení, archivace)
 • Firemní intranet - podnikový informační systém obsahující v základě podrobné karty uživatelů, úložiště firemních dokumentů, aktuality s automatickou distribucí do e-mailů uživatelů, bonusový program pro uživatele, evidenci dovolených, prezenci na poradách
 • Administrace webu - administrační rozhraní pro web
 • Automatická kniha jízd - kniha jízd pro evidenci využívání vozidla

FixData CRM lze doplnit i o moduly vyrobené dle požadavků zákazníka, například modul pro vytváření produktu pro zadání do výroby, modul pro řízení reklamací nebo modul pro objednání zboží.

Intranet

Aplikace firemní intranet shromažďuje veškerá vnitropodniková data a je zároveň propojitelný s ostatními systémy jako například CRM, DMS, E-SHOP WEBSITE, účetnictvím a dalšími aplikacemi.

V základě Intranet obsahuje:

 • Aktuality s automatickou rozesílkou uživatelům a archiv
 • Databázi zaměstnanců s fotografií, daty, hodnocením a dalšími údaji
 • Soutěže
 • Bonusové programy
 • Archiv dokumentů
 • Externí kontakty
 • Rezervaci služebních vozů
 • Rezervaci zasedacích místností
 • Prezenci na poradách
 • Plán dovolených s on-line schvalováním
 • Fotožurnál

DMS

Systém pro správu a oběh dokumentů organizace.

DMS základní funkce:

 • Archiv dokumentů
 • Elektronické předávání na různé řešitele
 • Hlídání a měření chybovosti
 • Časovou osu pro kontrolu plynulosti zpracování dokumentů
 • Systém elektronických požadavků na řešitele/back office

DCM

Digital Contract Management - systém pro elektronickou evidenci smluv

DCM základní funkce:

 • Digitální archiv kompletních dat smluv
 • Vyhledávací systém dle všech parametrů smluv
 • Měření výnosu smluv
 • Provázanost na provizní systém
 • Hlídání konce smluv
 • Automatické oznamování blížícího se konce smluv
 • Digitální archiv dokumentů

Malé Call centrum

Naše společnost vyvinula aplikaci Malé Call Centrum. Ačkoliv nese název malé, pojme neomezené množství kontaktů.

Call Centrum základní funkce:

 • Databáze uživatelů s právy
 • Databáze klientů
 • Volací projekty
 • Statistiky
 • Měření práce uživatelů
 • Hlídání duplicit
 • Hlídání vlastnictví
 • Automatické vytváření obchodních příležitostí

Reklamační systémy

Tyto systémy jsou využívány pro řízení většího množství počtu a druhu reklamací. Systémy umožňují monitorovaný vstup více řešitelů.

Reklamační systémy základní funkce:

 • Evidence reklamací
 • Automatické hlídání termínů
 • Informační systém stavů pro účastníky reklamace
 • Tiskové formuláře

Provizorní systémy

Nabízíme výrobu automatických provizních systémů. Tyto systémy měří, evidují, zobrazují a automaticky hlídají ziskovosti, provize a výplatnost provizí včetně vazby na back office a dokumenty.

Provizní systémy základní funkce:

 • Zobrazují zobchodovaný subjekt
 • Výši provize
 • Nároky
 • Stav výplaty
 • Suspendy - vrácení provizí
 • Částečné úhrady
 • Ziskovost
 • Reklamace provizí u dodavatele

E-Zona

Nabízíme sdílené prostředí pro komunikaci mezi poskytovatelem produktu a zákazníkem. Sdílené prostředí lze doplnit do různých aplikací jako například, CRM, WEBSITE, DATABÁZE atd.

E-ZONA slouží jako úložiště dokumentů, aktivních formulářů a dalších souborů sdílených mezi poskytovatelem a jeho zákazníkem. ZONA ON-LINE je vybavena přehlednou administrací, pravidelným zálohováním a automatickými hláškami pro obě strany při změně v E-ZONĚ.

E-ZONA zabraňuje ztrátě dokumentů u zákazníka, přehledně zobrazuje aktivní a archivní dokumenty a umožňuje rychlou orientaci v dokumentech vzniklých mezi dodavatelem a zákazníkem.

ERP

ERP - plánování podnikových zdrojů je systém, který slouží jako informační systém pro řízení produkční činnosti podniku.

ERP základní funkce:

 • Správa ekonomických agend
 • Automatizace schvalovacích činností
 • Plánování cash flow
 • Přehled o výkonnosti podniku
 • Plánování a řízení výroby

Help Desk

Aplikace Help Desk zajišťuje logistiku řešení požadavků zákazníků a distribuci informací ke všem účastníkům. Zároveň eviduje údaje o zákaznících, požadavcích a aktivitách, které při průběhu řešení požadavku vznikly. Součástí Help Desku je i zákaznické rozhraní, kde může zákazník sledovat stav požadavku, zadávat požadavky a získat potřebné informace.

Základní funkce:

 • Databáze zákazníků
 • Databáze uživatelů
 • Databáze požadavků
 • Sledování SLA
 • Sledování aktivit
 • Zadávání úkolů
 • Úložiště dokumentů
 • Administrace

Kvalitní servis

 • Pečlivost
 • Rychlost
 • Bezpečnost
 • Nestandardní řešení
 • Zákaznická podpora

Naše standardy

Diskrétnost, solidnost, důvěryhodnost, flexibilita a z toho vyplývající schopnost navrhovat individuální řešení podle potřeb jednotlivých klientů.

Další informace

Licenční podmínky
Zákaznický IS
HelpDesk
Rychlý kontakt

VESSA ICT © 2013 - 2019